Disclaimer

Informatie

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of op enige wijze is gerelateerd aan het gebruik van deze website, of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Het technisch functioneren van de breedbandverbinding is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de provider van de betreffende breedbandverbinding. Sif Holding N.V. (“Sif”) is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de verplichtingen van de provider van de breedbandverbinding. Sif is evenmin verantwoordelijk indien uw computer bij het bezoeken van de websites van Sif geïnfecteerd raakt door eventuele virussen of andere malware. Daarnaast kan Sif toezicht houden op de toegang tot de website. Onbevoegd of oneigenlijk gebruik van de website of zijn content kan leiden tot schending van intellectuele-eigendomsrechten dan wel regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alle content die u van deze website verveelvoudigt. Bezoekers mogen werken waarop auteursrecht rust of andere informatie die op deze website is opgeslagen niet publiceren of verspreiden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Sif. Wij kunnen niet garanderen dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u het heeft geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden als zodanig aangeboden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg betreffende de nauwkeurigheid, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd niet compleet dan wel onjuist is. Informatie en gerelateerde materialen kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Sif is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen aan of opheffing van de website of de bijbehorende webpagina's. De website van Sif kan links naar andere websites buiten het domein van www.sif-group.com bevatten. Sif is niet aansprakelijk voor de content of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. Een link naar documenten of websites van derden impliceert niet dat dergelijke bestanden worden goedgekeurd door Sif.

Top